Kılıçdaroğlu ve Demirtaş hakkında fezleke

nkara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, 7 Nisan 2016’da Türk Tabipleri Birliğini (TTB) ziyaretinde yaptığı konuşmada; HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili da partisinin 27 Şubat 2016’daki Mersin mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işledikleri gerekçesiyle birer fezleke hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen fezlekeler, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş’ın dokunulmazlıklarının kaldırılması amaçlı TBMM’ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekede, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden Adalet Bakanlığı tarafından içerik sevk edildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın da başsavcılığa 12 Nisan 2016’da şikayet arzuhali verdiği bildirildi.

Fezlekede, Kılıçdaroğlu’nun, 7 Nisan 2016’da TTB’ye ziyarette yer aldığı belirtildi ve burada yaptığı konuşma aktarıldı.

Demirtaş’ın Mersin’deki konuşmasından dolayı şiikayet

Demirtaş ile ilgili düzenlenen fezlekede de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Aydın’ın, 29 Şubat 2016’da başsavcılığa verdiği arzuhalde Demirtaş’ın iki gün öncesinde HDP’nin Mersin mitingindeki konuşmasını naklederek, “Cumhurbaşkanına hakaret ettiğinden bahisle şikayetçi olunduğunu” bildirdiği ifade edildi.
Kılıçdaroğlu ve Demirtaş hakkında fezleke

Fezlekelerde, Cumhurbaşkanına hakaret suçunun TCK’nın 299. maddesinde düzenlendiğine işaret edildi. Bu maddenin gerekçesinin, Reisicumhurun devleti temsil etmesi, Anayasa’da belirtilen vazife ve yetkileri göz önüne alınarak, Reisicumhurun kişiliğine yöneltilen hareketin, bir bakıma devlet kuvvetleri aleyhine cürümlerden sayılması gerektiğinden hareketle kaleme alındığı belirtildi

Add a Comment